Co je Kraniosakrální terapie?

Kraniosakrální terapie (cranio = lebka a sacrum = křížová kost) vylaďuje rytmus, který pulzuje hluboko uvnitř Vašeho těla. Je to velmi jemná manuální metoda, která příznivě ovlivňuje Váš psychický i fyzický stav a její pomocí, můžeme efektivně a účinně uvolnit napětí, tenzi uloženou hluboce v našem těle. Využitím jemného doteku, se uvolní bloky uložené v měkkých tkáních, které obklopují centrální nervovou soustavu.

Při kranio-sakrální terapii se využívá kranio-sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního moku. Tento rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí. Centrální nervová soustava řídí a ovlivňuje všechny pochody v těle. Na jejím správném fungování závisí všechny životně důležité soustavy, příslušné orgány, jejich funkce i psychická pohoda.

Kraniosakrální terapie je vhodná při řešení nejrůznějších problémů a bolestí spojených s pohybovým aparátem a dále také při různých dysfunkcích orgánů.
Stav kranioskrálního rytmu ovlivňuje Vaše pohybové funkce, myšlení i emoce.
V kraniosakrální terapii věnujeme pozornost rozpouštění blokád uložených ve tkáních (svaly, vaziva, kosti, klouby)

Nabízí také somato-emocionální uvolnění a tím osvobození se od následků minulých zranění a negativních zkušeností, které vznikají v důsledku přetížení, úrazu nebo silného emočního vypětí. Má silný relaxační účinek a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí.

Kraniosakrální terapie pomáhá při:

 • bolestech a potížích nejrůznějšího původu dospělých i dětí
 • potížích spojených s nervovým systémem, mrtvění končetin apod.
 • potížích psychosomatického původu
 • bolestech kloubů a páteře (např: artróza, skolióza, výhřezy plotének, ústřel, atd.)
 • bolestech hlavy bez medicínsky zjištěné příčiny, migrény
 • dýchacích potížích, astmatu, alergiích bez prokázané příčiny
 • pooperačních bolestech blíže nezjištěných příčin
 • detoxikuje, harmonizuje
 • PMS, hormonální poruchy, noční pomočování
 • poruchách rovnováhy a koordinace pohybů, závratích, křečích, ticích
 • různých poruchách zraku, sluchu, které se nelepší klasickou léčbou
 • potížích způsobených utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku včetně následků mozkových příhod (pozor, terapie může být zahájena až po několika měsících po rekonvalescenci z mozkové příhody! – viz kontraindikace)
 • vysokém/nízkém krevním tlaku
 • poruchách učení, koncentrace, hyperaktivitě
 • podpoře léčby závislostí
 • posílení celkové imunity a vitality organismu
 • stres, chronické únava, nespavost

Jak kraniosakrální terapie probíhá:
Kraniosakrální terapie se provádí na lehátku, klient je oblečen v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle a může (ale nemusí) mít různé prožitky a obrazy, neboť se místy čistí vzpomínky a s nimi spojené emoce z podvědomí. Terapeut pracuje zásadně vždy v souladu s biorezonancí těla a kraniosakrálního rytmu a vždy mu pouze pomáhá sladit se do rovnováhy, a tím upravit tělesné pochody a nervovou soustavu tak, aby se nastartoval samoléčebný systém.

Kontraindikace:
Tato metoda je zcela bezpečná. Kontraindikací je pouze momentální nedoléčený úraz a čerstvá operace hlavy či páteře a také nedávná mozková příhoda, mozková mrtvice (do 4 měsíců po) a také podezření na krvácení do prostoru lebky. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a operací je naopak kraniosakrální terapie velmi vhodná.

Cena:

 • 90 minut - 1000 Kč
 • 120 minut -  1300 Kč
 • Ošetření v kombinaci s klasickou masáží:
 • 60 minut - 650 Kč (30 minut klasická masáž + 30 minut kraniosakrální ošetření)

Kraniosakrální terapie není náhradou klasické léčby. I když se jedná o velmi jemnou metodu, pokud se cítíte nemocní, obraťte se na lékaře. V případě pochybností před absolvováním kraniosakrální terapie,  konzultujte svůj zdravotní stav  se svým ošetřujícím lékařem.

TOP