Vítám vás na svých stránkách Zdraví pro vás.

V umění masáže a metodě Kineziologie One Brain jsem našla sama sebe. Pomáhat někomu na cestě ke zdraví a relaxaci mne nevýslovně těší. Každý jsme jiný a máme jiná přání a potřeby, ale co nás všechny spojuje, je potřeba harmonie, klidu, zdraví a lásky.

Kineziologie One Brain je úžasná metoda, kterou jsem si osobně jako klientka prošla také. Nesmírně mi pomohla jak na fyzické, tak i na psychické rovině. Pomohla mi odstranit negativní emoce z minulosti, uvědomit a pochopit nepříjemné situace, nalézt jiný úhel pohledu a měnit svůj život podle svých představ. Zkrátka žít život tady a teď. Cílem Kineziologie je obnovení rovnováhy a umožnění stát se strůjci svého života.

s láskou Martina Válková

Kineziologie One Brain

Filozofie KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je jednoduchá, jejím úkolem je:

 • odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích
 • obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů
 • stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost

Název ONE BRAIN ("jednotný mozek") je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují.

Vlivem prožitého stresu dochází jednoduše k přerušení toku energií v mozku, následně ke vzniku situace, kdy jednotlivé hemisféry vzájemně nespolupracují.

Pomocí KINEZIOLOGIE ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci.

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je jemná a účinná. Pochopení příčiny problému, se kterým klient terapeuta navštíví, a následné odblokování umožní výrazně zmírnit potíže, mnohdy i zbavit se letitých omezení. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící schopnost těla. Technika Kineziologie One Brain může být použita u lidí různého věku, osob s nejrůznějšími zdravotními problémy, u těhotných žen i malých dětí.

S jakými problémy Kineziologie může pomoci:

 • poruchy učení u dětí, ale i dospělých – tyto  poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení vzdělávání
 • potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit na veřejnosti
 • nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí
 • strachy a fobie, problémy s agresivitou
 • potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí
 • stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka
 • závislosti
 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání
 • vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další

Zdravotní potíže mají svou psychickou podstatu (i lékaři přistoupili na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění). Příčiny například alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob nacházíme na emocionální rovině nebo v mysli člověka. Kineziologie pomáhá klientovi je objevit a při odblokování odstranit. V mnoha případech může odblokování zdravotní problém odstranit nebo usnadnit jeho léčení.

Cena jednoho sezení je 750,- Kč.

Jak probíhá sezení Kineziologie?
sdělíte mi na jakém problému chcete pracovat. Společně procházíme situace, kde vás tento problém omezuje, ohrožuje, či kdy se necítíte komfortně. Po celou dobu budete při vědomí, nejedná se o hypnózu nebo jinak změněný stav mysli, mluvíte pouze o věcech, o kterých mluvit chcete. Provedeme svalový test na vašem předloktí. Znáte situaci, kdy vám  někdo  řekne špatnou zprávu? Podlomí se vám kolena, ochabnou svaly. Zatímco, když máte radost, jste úspěšní, svaly jsou plné energie. Stejně tak reagují podvědomě svaly na jakoukoliv otázku… pozitivní odpověď sval zpevní, negativní odpověď sval oslabí. Na základě svalového testu dle metody Kineziologie One Brain vytestuji váš nejlepší věk pro porozumění, provedeme příslušnou korekci, změníte situaci, pocity.  Korekcí a změnou situace se uvolní stres od negativní emoce a vzpomínka se stane pouhou událostí, která se stala, bez možnosti negativně ovlivnit kvalitu vašeho současného života. Dále již nepotřebujete následovat sebedestruktivní modely chování.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY, týkající se Kineziologie.

Jak dlouho probíhá odblokování?
V průměru 90 - 120 minut. Sezení je ukončeno, jakmile je hladina stresu v souvislosti s problémem nulová.

Musíme při odblokování znovu projít strachem a bolestí, které jsme znovu prožili v minulosti, abychom se problému zbavili?
Ne, toho se nemusíte obávat, uvědomíte se sice své minulé trauma, projdete jím, ale neprožijete ho naplno, protože vše se odehrává mnohem jemněji a nejdeme do věku příčiny, ale do věku nejlepšího pro porozumění.

 

 

Co je třeba vědět před návštěvou poradny?

Nikdy nepřicházejte z donucení. Motivem musí být upřímná vůle chtít se problému zbavit. U většiny sezení se pozitivní výsledek dostaví okamžitě, někdy to nějaký čas trvá. Doporučuji přijít na kineziologii alespoň třikrát.

Kineziolog neurčuje diagnózu, neléčí vaše nemoci, nedoporučí vám žádné rozhodnutí. Metoda kineziologie One Brain vám pomůže, abyste rozhodli sami, jaká VOLBA chování je pro Vás ta nejlepší. V případě nemoci můžete rozpoznáním pravé příčiny začít měnit následky, nebo svůj stav přijmout.

My sami jsme strůjci svého štěstí, hojnosti, zdraví, úspěchu. Odstranění bloku je velmi snadné, účinné, jemné a je trvalé!

Pokud cítíte, že chcete svůj život pozitivně změnit, objednejte se.

TOP