Všeobecné obchodní podmínky Masáže Martina Válková
IČ: 62135198

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Martina Válková (dále jen provozovatel) v provozovně na adrese Komenského 31, Dvůr Králové nad Labem, 54401 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)
1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže, (osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím www) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, emailem nebo prostřednictvím www. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.
2.2. Přeobjednání Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. Chápu, že může nastat nenadálá situace,(zranění, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 40 minut, zvažte, zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.
2.3. Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude
masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
2.4. Absence zákazníka V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.
2.5. Odmítnutí masáže Masáž může být masérem odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
  • zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
  • zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

  • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
  • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
  • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
  • během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost Masírovanou osobu může doprovázet dospělá osoba.
2.8. Osobní věci a cennosti Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže ani po masáži neručí.
2.9. Informovaný souhlas zákazníka Zákazník je před první masáží instruován o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
2.10. Ceník masáží Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz
4.1. Použití dárkového poukazu Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované masáže dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy masáží jsou popsány na webových stránkách www.zdraviprovas.cz Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.
4.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.
4.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
4.4. Lhůta platnosti Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2018

TOP